uskap

Lukuhetkiä

Lukuhetkiä

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KIRJA

KIRJOITTAJA

KUSTANTAJA

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1Aaltola & ValliPS-kustannus
Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2Aaltola & ValliPS_kustannus

Filosofinen tieto ja filosofinen taito

Acta Philosophica Tampersia

Taju

Mitä Marx todella sanoiActon H.B.Wsoy

Elämän työ epävarmuuksien maailmassa

Ahonen Pertti

Taju

Johdatusta filosofiaan

Airaksinen Timo

Otava

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa

Alanen Jouni

Kauppakaari

Viron, Latvian ja Liettuan historia

Alenius Kari

Atena

Käytännöt ja ajattelu Foucault'n filosofiassa

Alhanen Kai

Gaudeamus

Lapset ja avioero

Arajärvi Terttu ja Koski Maija-Liisa

Tammi

Nikomakhoksen etiikka

Aristoteles

Gaudeamus

Huoltoriidat tuomioistuimissa

Auvinen Maija

Lakimiesyhdistys

Heidegger Ajattelun aiheita

Backman ja Luoto

Eurooppalaisen filosofian seura

Informaatio tieteen uusi kieli

Baeyer Hans Christian

Terra Cognita

Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi

Baillargeon Normand

N&N

Linkit

Barabasi Albert-Laszlo

Terra Cognita

Olennainen ero

Baron-Cohen Simon

Terra Cognita

Politiikan aivotBergström MattiAtena

Neurofilosofia

Churchland Patricia

Terra Cognita

Unohdetut Lapset

Cork R. Margaret

A-klinikkasäätiö

Descartes

Cottingham John

Otava

Descartesin virhe

Damasio Antonio

Terra Cognita

Spinozaa etsimässä

Damasio Antonio

Terra Cognita

Viides ihme

Davies Paul

Terra Cognita

Jumalharha

Dawkins Richard

Terra Cognita

Nietzshe ja filosofia

Deleuze

Summa

Lumous murtuu

Dennet C. Daniel

Terra Cognita

Tykit taudit ja teräs

Diamond Jared

Terra Cognita

Romahdus

Diamond Jared

Terra Cognita

Kolmas simpanssi

Diamond Jared

Terra Cognita

Vastavirtaan

Donner Jörn

Otava

Rakkaus ja Viha

Eibl-Eibesfeldt Irenäus

Kirjayhtymä

Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat

Enqvist Kari

Wsoy

Monimutkaisuus

Enqvist Kari

Wsoy

Sanat ja asiat

Foucault Michel

Gaudeamus

Hermeneutiikka ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa

Gadamer Hans-Georg

Vastapaino

Vallan anatomia

Galbraith Kennet John

Wsoy

Eettiset aivot

Gazzaniga Michael

Terra Cognita

Hauraat esineet

Gennes Pierre-Gilles

Terra Cognita

Tunneäly

Goleman Daniel

Otava

Perhesuhteet ja lainsäädäntö

Gottgerg Eeva

Turun yliopisto

Kokemus

Haaparanta ja Oesch

Taju

Wittgenstein

Hacker P.M.S

Otava

Uusi graduopas

Hakala Juha T

Gaudeamus

Filosofia räjähti tulevaisuus palaa

Hankamäki Jukka

Like

Kiista yhteismaista

Hardin Garrett

N&N

Hullun lailla

Hardwik Neil

Otava

Organisaatioteoriat

Harisalo Risto

Taju

Hyvinvointivaltio Houkutteleva lupaus vai karvas

Harisalo Risto Miettinen Ensio

Taju

Vastuuyhteiskunnan peruslait

Harisalo Risto Miettinen Ensio

Taju

Epäsuosittuja ajatuksia yhteiskuntapolitiikasta

Harisalo Risto Miettinen Ensio

Taju

Kuntalaki tausta ja tulkinnat

Harjula - Prättälä

Talentum

Uskon loppu

Harris Sam

Terra Cognita

Uusliberalismin lyhyt historia

Harvey David

Vastapaino

Elämää hyvinvointivaltiossaHeikkinen & VesalaCre8

Maaseutuyrittäjän opas

Heinonen Sampsa

Kauppakaari

Uusi jako

Heiskala & Luhtakallio

Gaudeamus

Johdatus sosiaalipsykologiaan

Helkama & Myllyniemi & Liebkind

Edita

Hyvä hallinto

Heuru Kauko

Edita

Kunta Kunnallisen itsehallinon perusteet

Heuru Mennola Ryynänen

Edita

Sininen kirja

Himanen

 

Kunnallinen viranhaltija oikeudellisen aseman sääntely

Hirvonen - Mäkinen

Edita

Järjen Kritiikki

Horkheimer,Marcuse,Adorno

Vastapaino

Esseitä

Hume

David

Kirjoitetaan Juridiikkaa

Husa & Mutanen & Pohjalainen

Talentum

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Husa Jaakko / Pohjolainen teuvo

Talentum

Julkiset hankinnat hankintayksikössä

Hyvönen - Kess - Piisi - Tuomela

Edita

Muuttuuko ihminen

Hänninen, Ylijoki

Taju

Elämän ehdot

Häyry Heta & Matti

Yliopistopaino

Merkitysten maailmantorilla

Inkinen Broms

LUP

Pragmatismi

James William

N&N

Alkoholiperheen lapsi lastensuojelun sosiaalityössä

Johansson Kokkonen

A-klinikkasäätiö

Eurooppaoikeus

Joutsamo Kari

Kauppakaari

Ihmistieteiden filosofiset perusteet

Juntunen Matti Mehtonen Lauri

Gummerus

Politikointia ja reviiri-intressejä

Juntunen Pekka

LUP

Johdatus Metafysiikkaan

Juti Riku

Gaudeamus

Virkanimitysruletti miksi sopiva voittaa pätevän?

Kaasalainen Silvio

Wsoy

Mikrobit ja ihminen

Karlen Arno

Terra Cognita

Oikeus kulttuuri-ilmiönä

Kemppinen Jukka

Valtion painatuskeskus

Suomi Euroopanunionissa

Kenppainen Reijo

Eurooppatiedotus

Pelko ja vavistus

Kierkegaard Soren

Wsoy

Anna mun olla lapsi

Kinnunen Saara

Kirjapaja

Vastarintaa ja Vaihtoehtoja

Klein Naomi

Wsoy

No logo

Klein Naomi

Wsoy

Näin valta ostetaan

Koikkalainen Riepula

Wsoy

Virkamiesoikeuden perusteet

Koskinen - Kulla

Talentum

Tieteellisten vallankumousten rakenneKuhn Thomas SWsoy

Elinvoimainen kunta ja palvelurakenne

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmä (Virkkusen työryhmä)

VM

Nietzsche-Zarathustran varjo

Kunnas Tarmo

Otava

Ymmärtämisen haaste

Kusch Martin

Gummerus

Informaatioteknologian filosofia

Laakkonen & Lamminpää & Malaprade

Ulapland

Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta

Laakso Seppo

Valtion painatuskeskus

Autenttinen evaluaatioetiikka

Laitinen Ilpo

LUP

Oikeusjärjesty 1

Lapin yliopisto

Gummerus

Oikeusjärjestys 2

Lapin yliopisto

Gummerus

Tamminiemen pesänjakajat

Lauantaiseura

Lauantaiseura

Pahuuden anatomia

Lauerma Hannu

Edita

Synaptinen itse

Ledoux Joseph

Terra Cognita

Fagerholm Kekkosen tasavallan kakkonen

Lehtinen Lasse

Wsoy

Luotettavat muistelmat II

Lehtinen Lasse

Wsoy

Virolainen tasavallan isäntärenki

Lehtinen Lasse

Wsoy

Luotettavat muistelmat I

Lehtinen Lasse

Wsoy

Soren Kierkegaard

Lehtinen Torsti

Banaanipokkari

Eeva puhui

Lieberman Philip

Terra Cognita

Brysselin päiväkirjat

Liikanen Erkki

Otava

Johdatus Hegelin hengen fenomenlogiaan

Lindberg Susanna

Gaudeamus

Politiikka karkumatkalla

Lindblom Seppo

Otava

Johdatus 1990 luvun ajatteluun

Linkola Pentti

Wsoy

Voisiko elämä voittaa

Linkola Pentti

Tammi

Vennamon panttivangit

Linna Lauri

L.Linna

Lapsi ja ero

Lipponen Päivi Wesaniemi Pirjo

Kirjapaja

Lapsen asema erossa

Litmala Marjukka

Wsoy

Lainvalinta kansainvälisissä työsopimuksissa

Liukkunen Ulla

Kauppakaari

Terveydenhuollon juridiikka

Lohiniva-Kerkelä

Talentum

Tavoittelen tavoittelematonta

Luoma Matti

Taju

Hyveiden jäljillä

MacIntyre Alasdair

Gaudeamus Kirja oy

Filosofisia keskusteluja lasten kanssa

Matthews Gareth B.

Wsoy

Ihmistieteet tänään

Meurman-Solin Pyysiäinen

Gaudeamus

Fenomenologian ydinkysymyksiäMiettinen&Pulkkinen&TaipaleGaudeamus

Potilasvahinko lain sisältö ja soveltamiskäytäntö

Mikkola & Mikkonen & suhonen & kallio

Vakuutusalan koulutus ja kustannus

Alaston apina

Morris Desmond

Otava

Pharmageddon

Myllykangas Tuomainen

Wsoy

Eurooppalainen Hallinto-oikeus

Mäenpää Olli

Kauppakaari

Osakeyhtiö I yleiset opit

Mähönen - Villa

Wsoy

Totuus markkinoilla

Mäntylä Jorma

Taju

Kuntarakennekirja oikeusoppineet puhuvat

Mölsä Ari

KAKS

Keisarinnan uudet (v)aatteet

Niemelä Tammisalo

Terra Cognita

Perusoikeudet Eu.ssa

Nieminen Liisa

Kauppakaari

Antikristus

Nietzsche Friedrich

Karisto

Epäjumalten hämärä

Nietzsche Friedrich

Karisto

Historian hyödystä ja haitasta elämälle

Nietzsche Friedrich

JULPU

Iloinen Tiede

Nietzsche Friedrich

Otava

Näin puhui Zarathustra

Nietzsche Friedrich

Otava

Nykyajan Etiikka

Niiniluoto Ilkka Sihvola Juha

Gaudeamus

Omistan olen

Norri Matti

Terra Cognita

Tunteiden psykolgia

Nummenmaa Lauri

Tammi

Suomen perustuslaki

Oikeusministeriö

Valtion painatuskeskus

Ihmiset sen tekevät

Oinas Asko

Gummerius

Miehen Filosofia

Ojanen Eero

Kirjapaja

Mitä Aristoteles on minulle opettanut

Ojanen Eero

Kirjastudio

EU-oikeuden perusteita

Ojanen Tuomas

Edita

Perusoikeudet ja ihmisoikeudet suomessa

Ojanen Tuomas

Gummerus

Haavoittuva minuus

Oksanen Atte

Taju

Ympäristöetiikan perusteet

Oksanen Markku

Gaudeamus

Moraalin Tuolla puolen

Ollila Maija-Riitta

Wsoy

Uskollisuudesta ja uskottomuudestaOllila Maija-RiittaKirjapaja
Persoonan valtaOllila Maija-RiittaWsoy

Potilaan itsemääräämisoikeus

Pahlman Irma

Edita

Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa

Pahlman Irma

Edita

Vihreä valhe

Paunio Mikko

Weiling Göös

Euroopan ihmisoikeussopimus

Pellonpää Matti

Talentum

Johtaminen ja organisointi

Peltonen Tuomo

KY-palvelu

Kokemuksen tutkimus

Perttula & Latomaa

Ulapland

Mitä Platon on minulle opettanut

Pietarinen Juhani

Kirjastudio

Nurkkaan ajettu jumala

Pihkala Valtaoja

Kirjapaja

Elämän ongelma Filosofian eettinen ydin

Pihlström Sami

N&N

Hengel

Plant Raymond

Otava

Ihmisen arvo tässä ajassa

Puhakainen Jyri

Puhakainen Jyri

Renkien kaappaus

Pusa Olli

 

Hume

Quinton Anthony

Otava

Rasputin

Radginski Edvard

Wsoy

Valta ja vallan käyttö

Rainio Kullervo

Wsoy

Luonnonmukainen maatalous

Rajala Jukka

Helsingin yliopisto

Turvallista hyvinvointia

Ranta-Tyrkkö Ropo

Taju

Minuus ja identiteetti

Rautio Pertti & Saastamoinen Mikko

Taju

Kansojen oikeus

Rawls John

Gaudeamus

Oikeudenmukaisuusteoria

Rawls John

 

Ei ainoastaan geeneistä

Richerson & Boyd

Terra Cognita

Aika, avaruus ja asiat

Ridley B.K.

Terra Cognita

Geenit, kokemus ja ihmisenä oleminen

Ridley Matt

Terra Cognita

Mitä valtio on tehnyt rahallemme

Rothbart Murray

Lumo

Länsimaisen filosofian historia 1

Russell Bertrand

Wsoy

Länsimaisen filosofian historia 2

Russell Bertrand

Wsoy

Filosofia käsitteellisen ajattelun perusteita

Räikkä Juha

Unipress

Yhteiskuntafilosofia

Räikkä Juha

Unipress

Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa

Saari Juho - Yeung Anne

Gummerus

Filosofia Esa Saarinen

Saarinen Esa

Wsoy

Pääasiat velvoitteesta

Saarnilehto Ari

Wsoy

Arkipäivän filosofiaa

Sajama Seppo

Kirjayhtymä

Hiljainen heteroseksuaalisuus

Salonen Marko

Taju

Perustuslaki 2000

Saraviita Ilkka

Gummerus

Muistin seitsemän syntiä

Schacter Daniel

Terra Cognita

Kuolema ja kuolematon

Schopenhauer Arthur

Karisto

Spinoza

Scuton Roger

Otava

Emumunaus

Seppänen Esko

Into

Maailmankansalaisen EtiikkaSihvola JuhaOtava

Johdatus oikeusteoriaan

Siltala Raimo

Yliopistopaino

Elämäni poikana

Sinkkonen Jari

Wsoy

Lapsen puolesta

Sinkkonen Jari

Wsoy

Yhdessä isän kanssa

Sinkkonen Jari

Wsoy

Nuoruusikä

Sinkkonen Jari

Wsoy

Islam ovellamme

Soramies Risto

Uusitie

Ajattele jos uskallat

Sotasaari Seppo toim. Toivo Salonen

LUP

Matkalla Neuvostoliitossa

Stainbeck

Tammi

Vapauden Filosofia

Steiner Rudolf

Gummerus

Enemmän kuin osiensa summa

Stenvall

 

Muutosta johtamassa

Stenvall & Virtenen

Edita

Lohen sukua

Suomi Juhani

Otava

Joukkojen viisausSurowiecki JamesTerra Cognita

Musta joutsen

Taleb Nassim Nicholas

Terra Cognita

Satunnaisuuden hämäämää

Taleb Nassim Nicholas

Terra Cognita

Schopenhauer

Tanner Michael

Otava

Huostaanotto 33

Taskinen Sirpa

Stakes

Lapsen etu erotilanteessa opas sosiaalitoimelle 46

Taskinen Sirpa

Stakes

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoin..  55

Taskinen Sirpa

Stakes

Katariina suuri

Troyat Henri

Wsoy

Pietari Suuri

Troyat Henri

Wsoy

Sosiaalioikeus

Tuori Kaarlo Kotkas Toomas

Wsoy

Hyväluontoinen

Waal Frans

Terra Cognita

Paras mahdollinen julkishallinto

Vakkuri Jarmo

Gaudeamus

Kaiken käsikirja

Valtaoja Esko

Ursa

Kotona Maailmankaikkeudessa

Valtaoja Esko

Ursa

Avoin tie

Valtaoja Esko

Ursa

Ihmeitä

Valtaoja Esko

Ursa

Isien synnit

Varto Juha

Taju

Kauneuden taito

Varto Juha

Taju

Lihan Viisaus

Varto Juha

Taju

Uutta tietoa, värityskirja tieteen filosofiaan

Varto Juha

Taju

Tanssi maailman kanssa

Varto Juha

N&N

Kekkosdiktatuurin vankina

Vennamo Veikko

Gummerus

Henkilöstöjohtaminen strateginen kilpailutekijä

Viitala Riitta

Edita

Kauppalain pääkohdat

Wilhelmsson - Sevon - Koskelo

Talentum

Platon

Williams Bernard

Otava

Rikosprosessin perusteet

Virolainen Jyrki

Wsoy

Julkinen johtaminen

Virtanen Stenvall

Tietosanoma

Filosofisiatutkimuksia

Wittgenstein Ludwig

Wsoy

Vladimir katkennut lento

Vlady Marina

Wsoy

Holhoustoimen pääpiirteet

Välimäki Pertti

Wsoy

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat

Sivut